Algemene Voorwaarden

Algemene VoorwaardenWelkom bij Stake Sites. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website en door onze website te bezoeken, stemt u ermee in zich hieraan te houden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, tekst, logo's, afbeeldingen en software, is eigendom van Stake Sites en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten. U mag geen inhoud van deze website reproduceren, verspreiden of wijzigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We behouden alle rechten op de materialen op onze website en u stemt ermee in deze niet te gebruiken of te exploiteren op een manier die schadelijk kan zijn voor ons of ons bedrijf.

Gebruikersgedrag

Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord niet deel te nemen aan een van de volgende activiteiten:

  • Inhoud plaatsen die illegaal, obsceen of lasterlijk is
  • Het hacken of proberen te hacken van onze website
  • Zich voordoen als een andere gebruiker of entiteit
  • Het overtreden van wetten of regels

We behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze website te beëindigen als u deze algemene voorwaarden schendt. We behouden ons ook het recht voor om juridische stappen tegen u te ondernemen als u zich schuldig maakt aan gedrag dat ons bedrijf of onze reputatie schaadt.

Privacy Policy

Bij Stake Sites doen we er alles aan om uw privacy te beschermen. We zullen uw persoonlijke informatie alleen verzamelen, gebruiken en vrijgeven in overeenstemming met ons privacybeleid. Door onze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan ons privacybeleid.

Afwijzing van garanties

Stake Sites biedt onze website aan op een "as is" en "as available" basis. We kunnen niet garanderen dat onze website ononderbroken, foutloos of vrij van virussen zal zijn. We verwerpen alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. We geven geen verklaringen of garanties over de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud op onze website of de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van onze website.

Beperking van aansprakelijkheid

Stake Sites is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van onze website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade voor winstderving, gegevensverlies of andere immateriële verliezen. U stemt ermee in ons schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, schade of kosten die voortvloeien uit uw gebruik van onze website of uw schending van deze algemene voorwaarden.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken. Door onze website te blijven gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de huidige versie van onze algemene voorwaarden. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze algemene voorwaarden, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door een bericht op onze website te plaatsen of door u een e-mail te sturen.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door middel van bindende arbitrage in overeenstemming met de regels van de American Arbitration Association.

Contact

Als u vragen heeft over onze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via [email protected]. We zullen ons best doen om binnen een redelijke termijn op uw vraag te reageren.